Home science and technology

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ 16 NĂM 2019 

Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 16 tại trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Kỹ thuật Địa chất & Dầu khí sẽ được tổ chức vào ngày 30/9/2019. Ban tổ chức hội nghị thông báo đến các nhà khoa học, các nghiên cứu viên, các kỹ sư ở các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các công ty đang nghiên cứu và hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, tài nguyên trái đất, kỹ thuật công nghệ dầu khí, địa kỹ thuật, địa môi trường.

I. CHỦ ĐỀ HỘI NGHỊ
1. Tài nguyên Trái Đất và Môi trường (ER)
 • Khai thác và bảo vệ bền vững tài nguyên Trái Đất
 • Kỹ thuật mỏ
 • Chế biến khoáng sản
 • Địa chất công trình và môi trường
 • Địa chất thủy văn và môi trường
 • Địa chất môi trường
 • Giảm thiểu tai biến Địa chất
 • Bảo vệ môi trường trong công nghiệp mỏ và dầu khí
2. Năng lượng bền vững (SE)
 • An ninh năng lượng
 • Kinh tế năng lượng
 • Quản lý dự án năng lượng
 • Công nghệ thăm dò DK tiên tiến: địa chấn 4D, 4C & HD well log
 • Công nghệ tiên tiến trong khoan và khai thác dầu khí
 • Công nghệ thăm dò khai thác tài nguyên phi truyền thống và thành hệ chặt xít
 • Đánh giá trữ lượng, dự báo khai thác và quản lý tích hợp mỏ tài nguyên phi truyền thống
 • Thẩm lượng và công nghệ mỏ nâng cao
 • Tối ưu hóa trong thăm dò, khoan, khai thác và quản lý mỏ
 • Chuỗi giá trị của phân khúc dầu khí thượng nguồn
 • Năng lượng tái tạo
 • Ứng dụng địa tin học trong quản lý tài nguyên
3. Earth Resources and Sustainable Energy (EE)
 • Earth Resources Engineering and Technology
 • Petroleum Engineering
 • Mining Engineering
 • Energy Security
 • Energy Economics
 • Energy Project Management
 • Coastal Energy and Environment
 • Renewable Energy
 • Alternative Energy
4. Coastal and Ocean Engineering in Asia Pacific Region 2019

THÔNG TIN KHÁC CỦA HỘI NGHỊ

• Ngôn ngữ báo cáo chính trong hội nghị: tiếng Việt hoặc tiếng Anh
• Bài báo nộp hội nghị theo định dạng của hội nghị
• Sau hội nghị, những bài báo có chất lượng tốt nhất được phản biện và được đăng trên tạp chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ISSN)
• Lệ phí hội nghị: 1.000.000 VNĐ (Sinh viên và Học viên Cao học tham dự miễn phí)
• Bài báo công bố trên tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - ĐHQG Tp. HCM đóng lệ phí 3.000.000 VNĐ/ 01bài