Home science and technology

Ban khoa học

- PGS.TS. Nguyễn Việt Kỳ
- PGS.TSKH Hoàng Đình Tiến
- PGS.TS Tạ Đức Thịnh
- PGS.TS Đậu Văn Ngọ
- TS. Ngô Thường San
- PGS.TS. Trần Văn Xuân
- PGS.TS Lê Trung Chơn
- TS. Mai Cao Lân
- TS. Nguyễn Xuân Huy
- TS. Hoàng Ngọc Đang
- GS. AOKI Shin-ichi, ĐH Osaka (Nhật Bản)