Home science and technology

Chủ đề của Hội nghị

1. Tài nguyên Trái Đất và Môi trường (ER)
 
 • Khai thác và bảo vệ bền vững tài nguyên Trái Đất
 • Kỹ thuật mỏ
 • Chế biến khoáng sản
 • Địa chất công trình và môi trường
 • Địa chất thủy văn và môi trường
 • Địa chất môi trường
 • Giảm thiểu tai biến Địa chất
 • Bảo vệ môi trường trong công nghiệp mỏ và dầu khí
   
2. Năng lượng bền vững (SE)
 • An ninh năng lượng
 • Kinh tế năng lượng
 • Quản lý dự án năng lượng
 • Công nghệ thăm dò DK tiên tiến: địa chấn 4D, 4C & HD well log
 • Công nghệ tiên tiến trong khoan và khai thác dầu khí
 • Công nghệ thăm dò khai thác tài nguyên phi truyền thống và thành hệ chặt xít
 • Đánh giá trữ lượng, dự báo khai thác và quản lý tích hợp mỏ tài nguyên phi truyền thống
 • Tối ưu hóa trong thăm dò, khoan, khai thác và quản lý mỏ
 • Thẩm lượng và công nghệ mỏ nâng cao
 • Chuỗi giá trị của phân khúc dầu khí thượng nguồn
 • Năng lượng tái tạo
 • Ưng dụng địa tin học trong quản lý tài nguyên
 
3. Earth Resources and Sustainable Energy (EE)
 
 • Earth Resources Engineering and Technology
 • Petroleum Engineering
 • Mining Engineering

 • Energy Security
 • Energy Economics
 • Energy Project Management
 • Coastal Energy and Environment
 • Renewable Energy
 • Alternative Energy
4. Coastal and Ocean Engineering in Asia Pacific Region 2019